BAG Mutatie Converter

Banner Pagina BAG Runner

BAG Extract is een verzameling XML-bestanden met gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Per objecttype (pand, verblijfsobject, ligplaats, standplaats, nummeraanduiding, openbare ruimte en woonplaats) levert het Kadaster een XML-bestand aan. De geometrische gegevens van de BAG-objecten worden geleverd in GML-bestanden

Gis-Solutions introduceert de BAG Mutatieproces Converter voor FME om BAG Extract te converteren en te muteren in een Oracle database. Vanuit de database kunnen diverse databronnen gecombineerd en gevisualiseerd worden. Onze
oplossing biedt een volledig geautomatiseerd proces zonder additionele software hoeven aan te schaffen of te installeren.