BGT Runner

Benner Pagina BGT Runner

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. De BGT een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnenen groen op een eenduidige manier vastgelegd. De BGT is ontwikkeld door de overheid. 

Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. 

In reactie op de invoering van de Basisregistratie Kadaster c.q. BGT heeft Gis-Solutions de BGT-Runner ontwikkeld. Deze vormt een complete oplossing voor het verkrijgen van de BGT-Levering en binnen een vooraf geïnitialiseerde Oracle of een Microsoft database. BGT Runner is een Stand Alone Applicatie en werkt onder 32 bit of 64 bit Windows besturing systeem. Vanuit de BGT-database kunnen diverse databronnen gecombineerd en gevisualiseerd worden, zoals een koppeling met uw eigen Beheersysteem.