Diensten

Menubalk_diensten

Het is juist de combinatie van het leveren van hoogwaardige Geo diensten, en het ontwikkelen van creatieve oplossingen die ons inspireert.
 
De dynamiek tussen de uitvoering van Geo-Diensten houdt ons werk gevarieerd en dus leuk. Bovendien houden we ons bezig met werk voorbereiding voor de specialisten in India. We blijven bij de les als het gaat om de haalbaarheid van onze ideeën en projecten.

Het maken van de juiste beleidskeuzes wordt bij de invoering van de Geo-Informatie Systemen steeds belangrijker. Het gaat niet alleen om techniek, maar steeds meer om de invulling van organisatorische , procedurele en standaardisatie aspecten. Implementatietrajecten die opereren op basis van visie en beleid leiden haast vanzelf tot betere en succesvolle resultaten. Deze ervaring heeft Gis-Solutions de afgelopen jaren bij tientallen organisaties opgedaan. In onze adviestrajecten zoeken wij altijd samen met u naar de juiste balans tussen wat u vanuit wetgeving moet, wat u vanuit beleid en dienstverlening wilt en wat uw organisatie aankan.

Flexibiliteit
De aanpak van Gis-Solutions wordt optimaal aangepast aan de specifieke 
situatie van de klant. De flexibiliteit en know-how van Gis-Solutions
garandeert een snel inspelen op uw noden.
 
Betrokkenheid
Gis-Solutions wil een verlengde zijn van uw bedrijf en alle inspanningen 
leveren die nodig zijn om zich in te leven in de specifieke situatie van uw onderneming. Op een pro-actieve wijze denken wij mee over de processen en projecten.

Integriteit
Gis-Solutions hanteert een strikte deontologie m.b.t. haar activiteiten. 
Met respect voor elkaars talenten en vaardigheden werken we soepel 
met elkaar samen en hebben we dagelijks afstemming over voortgang, 
kwaliteit en verantwoordelijkheden staan hierbij centraal.
 
Openheid
Een open en directe communicatie, eerlijke feedback en wederzijds 
vertrouwen vormen de basis van een goede en succesvolle 
samenwerking.
 
Betrouwbaarheid
Afspraak is afspraak!
 
Succes
Geen loze woorden. Wij laten graag onze klanten aan het woord en 
getuigen over hun ervaringen.

 

Onze unieke troeven
• Wij leveren hoogwaardige Geo diensten op afstand en ontwikkelen creatieve Geo oplossingen.
• Wij ontwikkelen import filters voor FME.
• Wij ontwikkelen FME scripts voor FME.
• Wij realiseren fixed-price Geo ICT projecten.
• Wij leveren ook Stand Alone Applicaties voor de Basisregistraties.
• Direct te gebruiken ook door “leken”.
• levertijd 24 uur.
• Aanpasbaar aan specifieke wensen. Gebruikersgemak.
• Implementatie zelf doen of uitbesteden?
• Snelle uitwisseling leidt tot een efficiënt en creatief mutatieproces


Alle informatie is geo-informatie. Wij helpen u graag om het gebruik van geo-informatie zo optimaal mogelijk in te bedden in werk- en bedrijfsprocessen zodat uw organisatie er maximaal van profiteert.