WkPB Mutatie Converter

Benner Pagina Wkpb Runner

Wkpb staat voor de Wet "Kenbaarheid-Publiekrechtelijke-Beperkingen-Onroerende-Zaken". Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Wat zijn publiekrechtelijke beperkingen?

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen. Deze beperkingen bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Registratie van publiekrechtelijke beperkingen

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking hieruit. Daarnaast registreert het Kadaster ook beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries.
Deze niet-gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven
in de Basisregistratie Kadaster (BRK).